Forureningundersøgelse

Gennemførelse af en forureningundersøgelse
 
På baggrund af en ejendoms historie kan det viser sig, at der er behov for en nærmere undersøgelse, for at belyse om ejendommen er forurenet.

En forureningsundersøgelse vil naturligvis også være relevant, hvis en ejendom er kortlagt som muligt forurenet, eller hvis en del af ejendommen tidligere er undersøgt, men undersøgelsen ikke omfattede hele ejendommen eller alle de aktiviteter, der kan have medført en forurening. Ofte er der f.eks. udført forureningsundersøgelse ved tanke og lignende på en servicestation, men ikke lavet nogen undersøgelse ved det autoværksted, som er i forbindelse med servicestationen.

Ved en typisk forureningsundersøgelse udføres boringer ved mulige forureningskilder som for eksempel: Olietanke, olieudskiller og områder hvor der har været forurenende aktiviteter eller oplag.

I boringerne udtages jordprøver til senere kemisk analyse. Jordprøverne analyseres typisk for olie, tjære og/eller tungmetaller.

Hvis det vurderes, at der er behov for det, udføres en filtersat boring, og der udtages en vandprøve herfra for at undersøge, om der kan konstateres en forurening i grundvandet.
 
Hvis der er risiko for en forurening f.eks. under gulvet i en bygning kan der udføres en poreluftmåling gennem gulvet. Denne udføres ved, at der bores en hul på 20 mm gennem gulvet og derefter bankes et spyd gennem hullet og ned i det underliggende jordlag. Fra spidsen af spydet suges luft som ledes gennem et kulrør, der opsamler eventuelle forureningskomponenter som f.eks. olie eller chlorerede opløsningsmidler. Poreluftmålinger kan også udføres udendørs ved at banke spydet 1 - 2 m ned i jorden og undersøge, om der kan konstateres forureningskomponenter i jordens poreluft.
 
I nogle tilfælde udføres indeklimamålinger for at undersøge om en eventuel forurening under gulvet påvirker indeklimaet i f. eks. en bolig. Indeklimamålinger udføres ved at hænge et såkaldt ATD-rør eller et ORSA-rør op i et rum. Røret skal hænge et par uger og opsamler forureningskomponenter fra luften.

Efter forureningsundersøgelsen er udført udarbejdes en rapport med beskrivelse af det udførte arbejde, analyseresultater samt kommentering og vurdering af disse.
 
STAUN miljørådgivning ApS har stor erfaring med at gennemføre forureningsundersøgelser, da firmaet har udført mange undersøgelser for både offentlige myndigheder og private firmaer og har arbejdet på stort set alle typer ejendomme.

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.